Henryk Kruszyński

specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Usługowo-Szkoleniowa EUREKA Henryk Kruszyński funkcjonuje na rynku od sierpnia 2000 r. Od wielu lat poszerzam swoje kwalifikacje i zdobywam cenne doświadczenie współpracując z różnorodnymi podmiotami. W portfolio mam ponad 50 przedsiębiorstw z różnych branż.

W zakres moich kompetencji wchodzi kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz częściowo ochrony środowiska. Jako certyfikowany trener i coach potrafię prowadzić fachowe i inspirujące szkolenia dla pracowników z wyżej wymienionych obszarów.

Poza aktywnością zawodową fascynują mnie zagadnienia związane z poszerzaniem zdolności poznawczych człowieka. Jestem również pasjonatem sportu i zdrowego stylu życia.

Misja

Moja pasja, wiedza i doświadczenie ukierunkowane są na realizację zadań, których celem jest uzyskanie wyższego poziomu jakościowego obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy w obsługiwanej firmie (mając na uwadze wymagania prawne, realia i możliwości firmy).

Kwalifikacje

BHP

  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w CIOP w Warszawie w 2000 r.
  • Aktualne Zaświadczenie ukończenia kursu dla dla pracowników służby BHP.

PPOŻ.

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia "Inspektorów ochrony przeciwpożarowej" (Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu 2017 r.).

SZKOLENIA

  • Zaświadczenie ukończenia kursu „Organizacja i metodyka szkolenia dorosłych” w CIOP w Warszawie w 2000 r.
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej.
  • Certyfikowany Trener MS TEAM Mariusz Szuba.
bankowa
ppomoc
pozar
opakowania1
reach1
ciop1
Rodo2
Ciop
Szuba_wystąpienia1
szuba